skip to Main Content
GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏR

Müalicə edilən xəstəliklər

ŞƏKƏRLİ DİABET

Şəkərli diabetin profilaktikası, diaqnozu, müayinə və müalicəsi ən son tibbi yeniliklər və prosedurlara uyğun şəkildə xəstələrə fərdi yanaşma şəkli ilə aparılır.

QALXANVARİ VƏZ

Qalxanvari vəzin hiper və hipofunksiyaları, düyünlü zob və qalxanvari vəzi xərçənginin, trieoditlərin, anadangəlmə inişaf anomaliyalarının müalicəsi

SÜMÜK PROBLEMLƏRİ

Osteoporoz (sümük əriməsi), Kalsium və fosfor mübadilə pozğunluqları, D vitamin çatışmazlıqlarının korreksiya və müasir müalicə tərdirlərinin aparılması

DİGƏR HORMONAL POZĞUNLUQLAR

Hipofiz, böyrəküstü vəz, cinsiyyət vəziləri və s. hormonal problemlərin hipo və hiperfunksiyalarının müalicəsinin aparılması

SÜMÜK PROBLEMLƏRİ

Osteoporoz (sümük əriməsi), Kalsium və fosfor mübadilə pozğunluqları, D vitamin çatışmazlıqlarının korreksiya və müasir müalicə tərdirlərinin aparılması

DİGƏR HORMONAL POZĞUNLUQLAR

Hipofiz, böyrəküstü vəz, cinsiyyət vəziləri və s. hormonal problemlərin hipo və hiperfunksiyalarının müalicəsinin aparılması

TAM SİYAHI
 • Hipertireoz  (Zəhərli zob)
 • Hipotireoz  (Tənbəl zob)
 • Düyünlü zob
 • Qalxanvari vəz xərçəngi
 • Tireoditlər
 • Qalxanabənzər vəzin anadangəlmə inkişafdan qalması
 • Şəkərli diabet
 • Hamiləliyə bağlı şəkərli diabet
 • Hipoqlikemiya (qan şəkərinin aşağı düşməsi)
 • Piylənmə
 • Dislipidemiyalar  (qan yağları)
 • Osteoporoz (sümük əriməsi)
 • Sümük və kalsium metabolizmi
 • D vitamini əksikliyi
 • Hirsutizm (tüklənmə)
 • Böyrəküstü vəz xəstəlikləri (Kuşinq sidromu –  kortizol yüksəkliyi, Adisson xəstəliyi – kortizol yetməzliyi, Konn sindromu – aldosteron yüksəkliyi, Feoxromositoma – adrenalin yüksəkliyi)
 • Hipofiz vəz xəstəlikləri  (prolaktinoma, akromeqaliya – böyümə hormonu çoxluğu, böyümə hormonu azlığı, şəkərsiz diabet, hipopituitarizm)
 • Hipoqonadizm  (cinsi hormon yetməzliyi)
 • Hormonal hipertoniya
 • Ginekomastiya  (kişilərdə süd vəzsinin böyüməsi)
Back To Top